Antagning för nya 7:or:

Antagningstillfälle 1a; torsdag 22/11, 1b fredag 23/11, 1c måndag 26/11 och 1d fredag 30/11, kl. 12.30-15.00 i Kombihallen.

Samtliga som anmält sig kommer att kallas till, antingen tillfälle 1a, 1b, 1c eller 1d. Kallelsen kommer endast att publiceras på mff.se, inte via mail.

Antagningstillfälle 2: onsdag 19/12 kl. 12.30-15.00 i Kombihallen. Till detta antagningstillfälle kommer ca 50 pojkar att kallas via mail. Ur denna grupp kommer 22-24 pojkar att erbjudas plats på skolan.

Samtliga sökande kommer att få besked via mail, positivt eller negativt, under antagningsprocessen eller när den avslutas 31/1.

Sista ansökningsdag är söndag 11/11 2018.


Kontaktpersoner:

Jan-Olov Kindvall, MFF

Richard Ohlqvist, rektor


Tränare 2017/2018 är: 

Åk 9: Jeffery Aubynn, Robin Asterhed

Åk 8: Rade Prica, Per-Ola Lindkvist

Åk 7: Joakim Nilsson, Richard Ohlqvist

Fystränare: Mark Read