Skolan‎ > ‎

Rektorn har ordet

Hej och varmt välkommen till Malmö idrottsgrundskola!

Jag heter Ola Kjerström och är från och med läsåret 19/20 rektor på skolan.

På Malmö idrottsgrundskola arbetar vi för att ge varje elev förutsättningar att skapa ett nu och en framtid med god hälsa och stora valmöjligheter.

Därför arbetar varje anställd på skolan med att ge varje elev trygghet, känsla av sammanhang, delaktighet och inflytande samt goda relationer. Vi har en tydlig kultur för att värna om varje elevs självkänsla och självförtroende likväl som lärande och måluppfyllelse. Vi är mycket stolta över att kunna visa upp en nästan 100-procentig måluppfyllelse sedan flera år, men också över att så många vårdnadshavare har kommit tillbaka och sagt att deras barn varit väldigt väl förberedda när de kommit till gymnasiet.

Jag är också stolt över en personal som har en fantastisk struktur och stor erfarenhet av skola och undervisning. De ser till att varje dag fungerar och levererar det som varje elev behöver. Vi har ibland utmaningar i dagliga situationer och måste kämpa för att motivera och stimulera i vissa sammanhang, men det finns ett stort hjärta hos alla här och deras engagemang i eleverna är alltid totalt.

I vårt koncept ger vi dessutom varje elev daglig fysisk aktivitet där aktiviteten dessutom, vid minst tre tillfällen i veckan, är en aktivitet som eleven själv har valt att fokusera och satsa på. Vi har kompetenta och seriösa tränare på varje pass som möter eleven och ger fysisk såväl som social och psykisk hälsa. Skolans tolv idrotter ger eleverna ett extra lärande och bidrar till de förutsättningar vi tror att de behöver för att skapa ett nu och en framtid med god hälsa och stora valmöjligheter.

Framåt ser vi en växande skola som byggs inom synhåll från vår nuvarande skola. Den ska stå klar till läsåret 21/22 och ha kapacitet för 550 elever i årskurs 7-9, vilket är mer än dubbelt från dagens cirka 245 elever. Exakt hur antagning till skolan ska ske är inte klart i dagsläget, men jag tror såklart mycket på det koncept vi har idag och arbetar för att utvidgning av detta.

Med vänlig hälsning

Ola Kjerström

Comments