Skolan‎ > ‎

Rektorn har ordet

Nytt år, nya utmaningar.

 

När jag skriver detta kan jag blicka tillbaka på ett läsår som varit  bra. Eleverna på Malmö Idrottsgrundskola har tillsammans med personalen presterat mycket bra. Jag har sett att resultaten är goda. Betygen är mycket bra, bland de bästa i hela Malmö stad, 100%  har behörighet till gymnasiet och 98,7% har betyg i samtliga ämnen.  

Skolan har växt färdigt i väntan på att en ny skola ska stå färdig 2020. Vi är idag ett treparallelligt högstadium, dessutom utökad med en förberedelseklass och skolan ska på sikt fördubblas. Inför läsåret har två nya lärare anställts. Det är Helena Björklin Milstam i sv/svA  och Anna Harizaj i svA/en/ty.

Kurator är xx och skolsköterska är Katinka Falkesund. Båda kommer att ha sin mottagning på Annebergskolan. Dessutom  bekostar MFF en 25%-ig tjänst, kallad sportsmentor.

 

Det är med stor glädje som jag ser att det är en positiv trend att söka till vår skola. Inför ht 2016 var det 420 sökande elever till 81 platser i åk 7. Dessa 420 elever var från 121 olika skolor runt om i Skåne. Jag tror att det beror på att ni föräldrar tycker att det är bra verksamhet samt att eleverna trivs. Det sprider sig som ringar på vattnet. Ambitionen att de elever som går hos oss ska trivas och prestera bra tycker jag att vi lyckas uppfylla.

 

Vad kommer då att hända 2016-2017?  

Vi kommer fortsättningsvis att ha undervisning både i Swedbank stadion och i Atleticum.  Musik och slöjd kommer vi att ha på Annebergskolan medan vi kommer att äta lunch på Malmö Fria Läroverk, som ligger strax intill Annebergskolan.

Skolan kommer att fortsätta jobba med utökad språksatsning, ledd av förstelärare Julieta Torrillas Billberg. Samtliga lärare kommer att handledas i BFL (bedömning för lärande) av handledare från Grundskoleförvaltningen. Som tredje åtagendepunkt ska vi samarbeta med UF (unga företagare) tillsammans med den välkända advokatfirman KPMG.

 

 

Tillsammans med er föräldrar, elever och personal ser jag fram emot ett nytt innehållsrikt och spännande läsår.

 

Välkomna till ett nytt läsår på Malmö Idrottsgrundskola.

 

Richard Ohlqvist

Rektor

Comments