Skolan‎ > ‎

Rektorn har ordet

Nytt år, nya utmaningar.

När jag skriver detta kan jag blicka tillbaka på ett läsår som varit otroligt bra. Eleverna på Malmö Idrottsgrundskola har tillsammans med personalen presterat helt fantastiskt. Jag har sett att resultaten är goda. Betygen är mycket bra, bland de bästa i hela Malmö stad och förmodligen i hela Sverige, 100%  har behörighet till gymnasiet och 98,7% har betyg i samtliga ämnen.  

Skolan har växt färdigt i väntan på att en ny skola ska stå färdig 2020. Vi är idag ett treparallelligt högstadium, dessutom utökad med en förberedelseklass och skolan ska på sikt fördubblas. Inför läsåret har två nya lärare anställts. Det är Emelié Tegner som ersätter Robin Håkansson i hemkunskap och Mats Larsson som ersätter Kristoffer Nilsson i musik.

Kurator är Anjelika Bååth och skolsköterska är Birgitta Severinsen. Båda kommer att ha sin mottagning på Annebergskolan. Dessutom bekostar MFF en 25%-ig tjänst, kallad sportsmentor.

Det är med stor glädje som jag ser att det är en positiv trend att söka till vår skola. Inför ht 2017 var det 445 sökande elever till 81 platser i åk 7. Dessa 445 elever var från 121 olika skolor runt om i Skåne. Jag tror att det beror på att ni föräldrar tycker att det är bra verksamhet samt att eleverna trivs. Det sprider sig som ringar på vattnet. Ambitionen att de elever som går hos oss ska trivas och prestera bra tycker jag att vi lyckas uppfylla.

 

Vad kommer då att hända 2017-2018?  

Vi kommer fortsättningsvis att ha undervisning både i Swedbank stadion och i Atleticum. Musik och slöjd kommer vi att ha på Annebergskolan medan vi kommer att äta lunch på Malmö Fria Läroverk, som ligger strax intill Annebergskolan.

Skolan kommer att fortsätta jobba med BFL (bedömning för lärande) ledda av skolans processledare och av handledare från Grundskoleförvaltningen. Vi kommer också att jobba med skolans värdegrund med handledning av psykologteamet på Grundskoleförvaltningen.

 

Tillsammans med er föräldrar, elever och personal ser jag fram emot ett nytt innehållsrikt och spännande läsår.

 

Välkomna till ett nytt läsår på Malmö Idrottsgrundskola.

 

Richard Ohlqvist

Rektor

Comments