Från Malmö FF:s fotbollsakademi till Malmö Idrottsgrundskola

Malmö Idrottsgrundskola är en kommunal skola som jag och Staffan Tapper startade år 2005. Vi startade med en klass, åk 7 fotbollsspelande pojkar födda år 1992, i samarbete med Malmö FF. Det första året bestod klassen av 22 pojkar.  År två utökades klasserna till att vara två stycken, fortfarande med endast fotboll-pojkar. År tre bröts isen genom att sex stycken flickor sökte och kom in. Skolan hade nu vuxit till att bestå av tre klasser, varav det var 60 pojkar och sex flickor.

De tre första åren bedrev vi undervisningen på Lorensborgsskolan men tillhörde Kroksbäcksskolan, som var, i motsats till Lorensborgsskolan, en högstadieskola. Under år tre påbörjades bygget av Swedbank stadion, MFF:s hemmaarena. Efter diskussion med tjänstemän och politiker beslöt de att gå oss till viljes och det var att flytta skolan till Swedbank stadion. Vi blev dessutom en egen skolenhet.

 Idag är har skolan 8 klasser och nästa år blir vi fullt utbyggda med 9 klasser.  Idrotterna har utökats med friidrott, simning, simhopp, basket, tennis, badminton, squash, ishockey, innebandy och konståkning. Trycket och intresset från övriga idrottsmalmö blev efterhand stort. Många föreningar ville vara med för att ge sina adepter möjlighet att idrotta på skoltid. Intresset var svalt i början från de andra idrotterna men när de såg skolresultaten vågade de vara med på båten. Många föräldrar hörde av sig och var intresserade av att låta barnen gå på idrottsgrundskolan.

Malmö stad gjorde en upphandling med intresserade föreningar och sedan togs beslut i fullmäktige om vilka som kunde och fick vara med. Alla föreningar som garanterade den dagliga träningen fick erbjudande att vara med. Allt i enlighet med våra demokratiska värden och det regelverk som finns. Utökningen innebär att fler föreningar är med och ansvarar för idrottsutövningen. Det är de stora etablerade föreningarna som är med i verksamheten. Utökningen innebär flera fördelar. Det har blivit en större andel flickor samtidigt som lagidrottare och individuella idrottare går i samma skola och klass.

Skolans upptagningsområde är hela Skåne men de flesta elever bor i Malmö. Detta innebär att skolan har elever från väldigt olika socioekonomiska miljöer och med varierad etnicitet. Skolan har elever från samtliga skolområden i Malmö och från flera andra kommuner och detta bidrar till en mycket naturlig integration. Ca 30 % av eleverna bor utanför Malmö stad och av dagens 210 elever är 37 % flickor. Skolan vänder sig till samtliga ungdomar i Skåne som vill satsa lika mycket på skolan som på sin idrott.

Eleverna har daglig idrottsträning där ämnena idrott & hälsa, skolans val och elevens val är sammanslagna för att inga andra ämnen ska reduceras från schemat. Det finns en anställd idrottslärare som ansvarar för betygssättningen och är garant för att kursplanen följs, men föreningarna, har genom skrivna avtal, förbundit sig att stå för elevernas specifika idrott. Föreningarna får ett ekonomiskt bidrag från skolans budget per elev och läsår för att kunna bedriva den grenspecifika idrotten.

Skolan har endast skolmål och inga idrottsmål. Detta innebär att skolan alltid går före idrotten. Målet är att samtliga elever ska bli behöriga att söka till de nationella gymnasieprogrammen. Är eleven inte framme med sitt skolarbete får denna sitta kvar på träningstid för att då göra sitt skolarbete. Det är läraren som bestämmer om en elev ska göra skolarbete i stället för att träna.

 

Richard Ohlqvist

Rektor på Malmö idrottsgrundskola