Läsåret börjar i augusti och slutar i juni. Förutom lovdagar är eleverna lediga ytterligare fyra dagar, studiedagar. Dessa bestäms av rektor.


Läsårstider 16/17

Ht 2016-08-15 – 2016-12-21

Vt 2017-01-11 – 2017-06-16

Lov- och studiedagar

Studiedag                   2016-08-31

Lovdag                        2016-09-23

Studiedag                   2016-09-27

Novemberlov             2016-10-31 – 2016-11-04

Studiedag                   2016-11-29

 

Sportlov                      2017-02-20 – 2017-02-24

Studiedag                   2017-03-16

Påsklov                       2017-04-10 – 2017-04-13

Studiedag                   2017-05-17

Lov                               2017-05-25 – 2017-05-26

Lov                                2017-06-05 - 2017-06-06