Nationella prov

Läsåret 2018/2019

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. På vår skola gör eleverna de muntliga proven under två heldagar. Ena dagen gör de svenska och den andra engelska och matematik. Under dessa två dagar har man inga andra lektioner utan genomför bara proven på den tid ens grupp blivit anvisad. 


Ämne

Delprov 

Vecka

Provdatum

Provtid
svenska, svenska som andraspråk

A muntligt

45-509a: 21 nov
9b: 26 nov
9c: 13 nov
50-60 min/grupp om 4-5 elever, +30-60 min förberedelsetid
svenska, svenska som andraspråkB läsförståelse11ti 12 mars 201945-60 minuter + 140 min
svenska, svenska som andraspråkC uppsats11to 14 mars 2019200 min

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3 

14

on 3 april 2019

75 min + rast + 45 min + rast + 30 min
biologi/ fysik/ kemiBfr.o.m. v. 11icke tidsbunden30 + 30 min*
engelskaA muntligt45-509a: 26 nov
9b: 13 nov
9c: 21 nov
15-25 min per elevpar/grupp om tre
engelskaB15ti 9 april 201990 min + 50 min (reading resp. listening)
engelskaC15to 11 april 201980 min
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskapA

19

ti 7 maj 2019

120 min
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskapB

19

to 9 maj 2019

120 min
matematikA45-509a: 26 nov
9b: 13 nov
9c: 21 nov
ca. 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

matematik

B+C

20

on 15 maj 2019

80 min

matematik

D

20

fr 17 maj 2019

100 min
  moderna språk (franska, spanska, tyska) 4 delar
Hörförståelse
Läsförståelse
Skriva
Tala
  skolan bestämmer själv datum. exakta datum kommer senare 

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

  • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

De nationella proven kan också bidra till:

  • att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna
  • en ökad måluppfyllelse för eleverna.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

Källa: skolverket.se