Vårdnadshavare ska göra frånvaroanmälan före 07.45 om elev inte kan komma till skolan. Frånvaroanmälan kan antingen göras via telefon eller via Skola24.

Frånvaroanmälan via telefon

Fråvaroanmälan av elever kan göras via Telefon 24. Telefon24 är en automatiserad telefontjänst där du som förälder kan anmäla när ditt barn inte kan komma till skolan.
Det behövs inget konto i Skola24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon.

Frånvaroanmälan på telefon kan göras på följande språk: 
0515-777 000 Svenska 
0515-777 001 Engelska 
0515-777 002 Arabiska 
0515-777 003 Somaliska 
0515-777 004 Pashto 
0515-777 005 Albanska