Studie- och yrkesvägledare

 Monika Lindell
 Malmö idrottsgrundskola
 E-post:monika.lindell@malmo.se
 Telefon: 0708-39 61 30

Jag är studie- och yrkesvägledare och finns på skolan tisdagar och onsdagar.
Kontakta mig gärna om du vill boka ett samtal för att diskutera ditt gymnasieval
!

skanegy.se finns information om gymnasievalet såsom antagningsregler, datum för ansökan, meritvärden, gymnasieskolor, gymnasieprogram med mera.

Tveka inte att kontakta mig när du har frågor!


  

SYV-plan för Malmö idrottsgrundskola

Följande aktiviteter planeras inom studie- och yrkesvägledningen läsåret 2019/20 vid Malmö idrottsgrundskola. 

Årskurs

Aktivitet

När

Vem

Primärt syfte

7

 

Planerad aktivitet (ex mentor/smartmatte)

vår

mentorer

samverka med arbetslivet

8

 

Arbete med Prao

höst + vår

SYV/mentorer/

administration

samverka med arbetslivet

9

 

Gymnasieinformation

höst

SYV

få kunskap om gymnasieskolans utbildningar

9

Individuella vägledningssamtal

höst + vår

SYV

få möjlighet till väl underbyggda val i gymnasievalet

9

 

Besök på gymnasiemässan

höst

mentorer

samverka med gymnasieskolan

9

Gymnasieval valperiod

vår

SYV/mentorer/lärare

välja utbildning till gymnasieskolan

9

Gymnasieval omvalsperiod

vår

SYV/mentorer/lärare

välja utbildning till gymnasieskolan

7 - 9

Koppla innehåll i ämnesplaner till studie- och yrkesvägledning.

 

höst/vår

lärare

inhämta kunskap
om studier och yrken