Specialpedagog

Marie Nilsson
Malmö Idrottsgrundskola
E-post: Marie.Nilsson6@malmo.se
Telefon: 0708-13 84 55

I det praktiska arbete är mitt mål att utgå från ett lösningsfokuserat perspektiv och anpassa det till den enskildes förutsättning.

Mina arbetsuppgifter som specialpedagog kan indelas i tre skolnivåer:

Specialpedagogens uppgift på organisationsnivå:
  • Bidrar med specialpedagogisk kompetens i resurs- och utvecklingsfrågor samt deltar i arbetet med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer.
  • Deltar kontinuerligt i elevvårdsarbetet genom medverkan i elevhälsoteam (EHT).
  • Samverkar med andra myndigheter så som Barn och ungdomspsykiatri (BUP), Centrala resursteamet (CRT), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), etc.
Specialpedagogens uppgift på gruppnivå:
  • Arbeta med observationer av elever/grupper i deras lrärandemiljö.
  • Närvara på föräldramöte och vid behov utvecklingssamtal.
  • Deltar i nätverksarbete.
Specialpedagogens uppgift på individnivå:
  • Genomföra professionella samtal med elever, föräldrar och pedagoger.
  • Arbeta direkt med elever i svårigheter.
  • Genomför specialpedagogiska kartläggningar och utredningar inom skolas ramar.