Daniella Ulusoy. 

I det praktiska arbete är mitt mål att utgå från ett lösningsfokuserat perspektiv och anpassa det till den enskildes förutsättning.

Du hittar mig via 

 • e-post: daniella.ulusoy@malmo.se
  eller
 • telefonnr. 0704-380039Mina arbetsuppgifter som specialpedagog kan indelas i tre skolnivåer:

Specialpedagogens uppgift på organisationsnivå:
 • Bidrar med specialpedagogisk kompetens i resurs- och utvecklingsfrågor samt deltar i arbetet med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer.
 • Deltar kontinuerligt i elevvårdsarbetet genom medverkan i elevhälsoteam (EHT).
 • Samverkar med andra myndigheter så som Barn och ungdomspsykiatri (BUP), Centrala resursteamet (CRT), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), etc.
Specialpedagogens uppgift på gruppnivå:
 • Arbeta med observationer av elever/grupper i deras lrärandemiljö.
 • Närvara på föräldramöte och vid behov utvecklingssamtal.
 • Deltar i nätverksarbete.
Specialpedagogens uppgift på individnivå:
 • Genomföra professionella samtal med elever, föräldrar och pedagoger.
 • Arbeta direkt med elever i svårigheter.
 • Genomför specialpedagogiska kartläggningar och utredningar inom skolas ramar.