Skolans kurator heter Maria Flink. 

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0709 720454 (gärna sms)

E-mail: maria.flink@malmo.se

Hos kuratorn kan du tala om allt.

Hör av dig till mig om du

·         behöver någon vuxen att prata med

·         vill ha hjälp och stöd i besvärliga skolsituationer

·         vill ha hjälp med att reda ut konflikter med kamrater, lärare, föräldrar eller andra personer

·         vill förändra något du är missnöjd med i din livssituation

Kuratorn arbetar på olika sätt allt efter elevernas behov. Med kuratorn kan du till exempel tala om mobbing, ensamhet, skoltrötthet och bråk hemma. Kuratorn ger dig råd i frågor som rör preventivmedel, alkohol och droger. Som förälder är du välkommen att kontakta kuratorn i de flesta frågor som rör ditt barn. Kuratorn har tystnadsplikt. Finns misstanke om att barn far illa t.ex på grund av brister i omsorg har kuratorn, liksom annan personal som arbetar i förskola och grundskola, anmälningsplikt till socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Kuratorns uppdrag innebär även att

·         ha förebyggande och rådgivande samtal med elever - individuellt eller i grupp/klass

·         delta i skolans drogförebyggande arbete

·         ge extra stöd till lärare och föräldrar

·         ingå i skolans team mot kränkande behandling