Hej, Jag heter Anjelika Bååth och är kurator här på Idrottsgrundskolan. Jag har arbetat som kurator i flera år samt som terapeut. Jag är på skolan varje torsdag och vid överenskommelse.

Jag finns tillgänglig för personal, föräldrar och elever som samtalsstöd och vägledning i sociala frågor.

Ni kan nå mig på:

Anjelika.baath@malmo.se

 0709 720454

Mvh

Anjelika Bååth

Hos kuratorn kan du tala om allt.

Hör av dig till mig om du

·         behöver någon vuxen att prata med

·         vill ha hjälp och stöd i besvärliga skolsituationer

·         vill ha hjälp med att reda ut konflikter med kamrater, lärare, föräldrar eller andra personer

·         vill förändra något du är missnöjd med i din livssituation

Kuratorn arbetar på olika sätt allt efter elevernas behov. Med kuratorn kan du till exempel tala om mobbing, ensamhet, skoltrötthet och bråk hemma. Kuratorn ger dig råd i frågor som rör preventivmedel, alkohol och droger. Som förälder är du välkommen att kontakta kuratorn i de flesta frågor som rör ditt barn. Kuratorn har tystnadsplikt. Finns misstanke om att barn far illa t.ex på grund av brister i omsorg har kuratorn, liksom annan personal som arbetar i förskola och grundskola, anmälningsplikt till socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Kuratorns uppdrag innebär även att

·         ha förebyggande och rådgivande samtal med elever - individuellt eller i grupp/klass

·         delta i skolans drogförebyggande arbete

·         ge extra stöd till lärare och föräldrar

·         ingå i skolans team mot kränkande behandling