Elevhälsa

Elevhälsa omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
I teamet arbetar vi främst förebyggande och hälsofrämjande och vi stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Elevhälsans generellt riktade arbete är att:
  • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa
  • På rektors uppdrag utreda och anpassa undervisningen efter varje enskild elev

ElevHälsoTeam (EHT) på Malmö Idrottsgrundskola består av:

Rektor - Ola Kjerström
Specialpedagog - Marie Nilsson
Kurator - Maria Flink
Skolsköterska - Camilla Landström 072-3850426
Psykolog - Ida Olsson
Skolläkare - vid behov, via skolhälsovården
Comments